Kurv

Konveierite suuna muutmiseks kasutatavad kurvid on vaba veeremisega või vedavad, kasutatakse ka mitmeosalisi hargnevaid või koonduvaid erineva nurgaga kurve. Vaba veeremisega fikseeritud kurvid on kergelt pöörlevate rataste, kolmeosaliste või kooniliste rullikutega. Vedavad kurvid on kooniliste rullikutega, 30, 60 või 90 kraadise nurgaga, raske kauba puhul kasutatakse kahte ajamit ühe kurvi kohta. Kauba suunamiseks saab kasutada rajapiirdeid nii sise- kui ka väliskurvis. Saadaval on ka muudetava nurgaga nn. Flexi ratasteega kurvid.