Sisemised kerijad

 Mitmetele printeritele saab lisada sisemise  etiketirulli kerija- kõik sildid keritakse uuesti rullidesse printerist väljumata.