Välised kerijad

Suurte koguste etikettide trükkimisel on otstarbekas trükitud sildid kerida uuesti rullidesse. Parimad abivahendid selleks on printeri ette paigutatavad etiketirulli kerijad-...

Etiketilõikurid

Etikettide giljotiin- või pöördteralõikur e. cutter on printeri lisaseade, mis võimaldab trükitud etikettide taustapaberi või sildiriba lõikuda...

Etiketi pikilõikurid

Pikilõikur ehk slitter asetatakse etiketiprinteri ette mitmerealise sildirulli kasutamisel, seade lõikab printerist väljuva sildiriba kaheks või enamaks ribaks, mis...

Etiketiloendajad

Etiketiloendajaid e. countereid kasutatakse soovitud sildihulgaga etiketirullide kerimisel, koguste kontrollimisel ning väärtuslike (nt. maksumärgid) etikettide...

Pikkusemõõturid

Pikkusemõõtur e. meter counter on abiks suurtest rullidest võrdse pikkusega väikeste rullide kerimisel. Koosneb etikettide peale- ja mahakerijast ning eelseadistatavast...

Sisemised etiketieraldajad

Etiketiprinteri lisaseade, mis paigaldatuna printeri külge eraldab paigaldamise lihtsustamiseks sildid ükshaaval taustapaberist ja trükib järgmise sildi alles pärast...

Välised etiketieraldajad

Väline etiketieraldaja e. dispenser eraldab eelnevalt valmistrükitud etiketi taustapaberist, hõlbustades ja kiirendades sellega sildi käsitsi paigamist tootele. Valikus on...

Etikettide mahakerijad

Etikettide mahakerija e. unwinder on abiks suurte etiketirullide trükkimisel. Printerist suurem tühi etiketirull paigutatakse printeri taha ning vastavalt trükkimise kiirusele...

Klaviatuurid

Etiketiprinterite mäluga klaviatuuridesse saab salvestada arvuti etiketikujunduse tarkvaras loodud sildikujundusi ning neid edaspidi valida, muuta ja parandada ilma printerit arvutiga...

Akupakid

Laetavad akumulaatorid võimaldavad printeritega töötada elektritoiteta paikades ning kasutada neid mobiilselt autodes, tõstukitel ja laokärudel.

Etikettide kerimislaud

Kerimislaud ühendab endas ümberkerija, loenduri ning pikkuse mõõtja. Sobib suurte sildirullide etiketiprinteritele sobivasse mõõtu kerimiseks ning...

Sisemised kerijad

 Mitmetele printeritele saab lisada sisemise  etiketirulli kerija- kõik sildid keritakse uuesti rullidesse printerist väljumata.