Videojet 6210

Kileprinterid  kasutavad kõrge trükitihedusega termosiirde
meetodit kirjete kandmiseks painduvale rullis pakkematerjalile
enne toote pakendamist.
Eelnevalt trükikojas mitmevärviliselt pakkekilele või fooliumile
peale kantud kujunduse muutumatule osale prinditakse lisaks
tootekohane teave: nimetus, koostis, vöötkood, tootmisaeg
vmt. Selline lahendus võimaldab erinevate toodete jaoks ühesuguste kilede kasutamisega vähendada pakkematerjalide laoseisu.
Videojet 6210 on lihtne ja soodne kileprinter kuupäevade ja tootekoodide kandmiseks kilepakenditele enne nende täitmist.

Lae alla ja vaata Videojet 6210 tootetutvustus (inglise keeles)